Sponsoransökan

Beskriv kort vem du är och på vilket sätt ett sponsorskap från Cycle Service Nordic skulle göra skillnad
Vänligen ange typ av evenemang, t ex tävling, mässa, välgörenhet etc.
Vänligen ange var evenemanget äger rum
Vänligen ange när evenemanget äger rum