Sponsorsøknad

Beskriv kort, hvem du er, og hvorfor du mener, et sponsorat fra Cycle Service Nordic vil gjøre en forskjell
Vennligst oppgi type arrangement, f.eks. ritt, utstilling, veldedighet etc.
Angi hvor arrangementet finner sted
Angi når arrangementet finner sted